Hogyan vásárolhatok ingatlant kiskorú gyermekem nevére?

Az átalakult társadalmi trendeknek, valamint gazdasági élethelyzeteknek köszönhetően manapság egyre nagyobb szükséget jelent a gyermekek jövőjének megalapozása. Szülőként ezt különféle gyermek részére lekötött megtakarításokkal tehetjük meg, de nem ritka az sem, hogy a szülő ingatlant vásárol gyermeke javára, hogy felnőtté válásának éveit már egy biztos alappal tudja megkezdeni.

Dédszülőktől sokszor elhangzott kijelentések csenghetnek fülünkbe, hogy az ingatlanba fektetett pénz mindig érték marad. Nincs ez másképp most sem, hiszen az ingatlan mindig jó befektetés, hiszen a pénz inflálódásához képest kisebb mértékben veszíthet az értékéből, de gyakran inkább értéknövelő hatással bír, gondolván az ingatlan nyújtotta bérbeadási lehetőségre is.

Nézzük milyen szabályokat kell szem előtt tartanunk, ha kiskorú gyermekünk javára kívánunk ingatlant vásárolni.

Kiskorú, de aláírhat?

Először is tisztázni érdemes, hogy ki számít kiskorúnak. Kiskorú mindazon természetes személy, aki a 18. életévét még nem töltötte be. Ingatlan adásvételi szerződés kötése során azonban azt is figyelembe kell venni, hogy kiskorú gyermekünk betöltötte-e a 14. életévét.

Ha még nem töltötte be a 14. életévét, akkor a lakásvásárlási szerződést a törvényes képviselője írja alá helyette, ha azonban betöltötte, akkor a gyermek és a törvényes képviselő egymás mellett írják alá a szerződést.

A gyermek törvényes képviselői a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő(k). Válás esetén előfordulhat az a helyzet, hogy csak az egyik szülő rendelkezik szülői felügyeleti joggal, ilyenkor kizárólag ez a szülő jogosult eljárni.

A gyámhatóságnak is engedélyezni kell?

Fentiekben írtak szerint első speciális feltétele a kiskorú gyermek nevére vásárolt ingatlan adásvételi szerződésnek az, hogy a gyermek mellett vagy helyett a törvényes képviselő aláírása szükséges. Számos esetben azonban ezen feltételen túl további követelmény a szerződés gyámhatóság általi jóváhagyása is.

Ebben az esetben nem mindegy, hogy a lakást készpénzből, vagy hitelből vásároljuk.

Ha készpénzből történik az ingatlanvásárlás (és nem kerül sor haszonélvezeti jog alapítására sem), akkor a gyámhatóság jóváhagyására csak akkor van szükség, ha az Ingatlan értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének negyvenötszörösét.

Ha azonban hitelből szeretnénk megvásárolni az ingatlant kiskorú gyermekünk részére, akkor a gyámhatóság jóváhagyása értékhatártól függetlenül minden esetben szükséges.

A gyámhivatal akkor hagyja jóvá a kiskorú ingatlanvásárlási ügyletét, történjen az készpénzben vagy hitelből, ha a vásárlás a kiskorú gyermek érdekében áll, azt szolgálja.

Kiadhatom az ingatlant?

A kiskorú részére vásárolt ingatlan természetesen kiadható és gyámhatósági jóváhagyás sem szükséges hozzá, azonban a kiadáshoz a törvényes képviselő közbenjárása elengedhetetlen.

Az ingatlan bérleti díját a törvényes képviselő, mint vagyonkezelő kezeli.

A jogszabály abban az esetben követeli meg a gyámhatósági jóváhagyást, ha a törvényes képviselő a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 45X-sét meghaladó értékű vagyontárgyat kíván vásárolni a bérbeadásból származó kiskorút illető bérleti díjból.

Ha nem venni, hanem ajándékozni akarok

Ingyenes, tehermentes ajándékozás esetén nincsen gyámhatósági jóváhagyás.

Kiskorú gyermek szüleitől ajándékba kapott Ingatlan vagyontárgyának megszerzése során függetlenül attól, hogy azt egyidejűleg szülőknek fenntartott haszonélvezettel terhelten vagy haszonélvezet nélkül szerzi meg, a gyámhatósági jóváhagyástól mindkét esetben mentes lesz.  A mentesség oka, hogy a gyermek részére ajándékozott ingatlan minden esetben a gyermek javát szolgálja, annak ellenére is, hogy az ajándékozó szülő vagy nagyszülő haszonélvezeti jogát fenntartja az ingatlan vonatkozásában.

Amikor azonban a haszonélvezeti jog bejegyzése nem az ajándékozáskor, hanem utólag történik, akkor a gyámhatósági jóváhagyás elengedhetetlen, hiszen a kiskorú ingatlanának megterhelését jelenti a tulajdonjog megszerzését követően.

Szerző: dr. Bognár Tímea Anett ügyvéd és ingatlanforgalmi szakjogász

https://www.facebook.com/drbognartimea

(Visited 111 times, 1 visits today)
Kapcsolódó cikkeink
WordPress Cookie Értesítés Real Cookie Banner által